Skip to main content

Regulamin strony

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników korzystających z platformy ImmoBooking.pl, zarządzanej przez Fundację ImmoBooking. Przed udostępnieniem swoich danych osobowych, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi zasadami. Korzystając z naszej platformy, wyrażasz zgodę na postanowienia niniejszej Polityki prywatności.

 1. Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 • Podczas korzystania z platformy ImmoBooking.pl, możemy gromadzić następujące dane osobowe:
  • Imię, nazwisko i adres e-mail;
  • Dane kontaktowe, takie jak numer telefonu i adres zamieszkania;
  • Informacje dotyczące preferencji i zainteresowań związanych z nieruchomościami;
  • Dane logowania i aktywności na platformie;
  • Inne informacje, które dobrowolnie udostępniasz w ramach korzystania z platformy.
 1. Cel gromadzenia i przetwarzania danych osobowych
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych ma na celu umożliwienie korzystania z platformy ImmoBooking.pl oraz zapewnienie skutecznego łączenia sprzedających i wynajmujących nieruchomości z potencjalnymi klientami.
 • Dane osobowe są wykorzystywane w celu personalizacji ofert nieruchomości oraz udostępniania informacji i materiałów marketingowych związanych z usługami platformy ImmoBooking.pl.
 1. Udostępnianie danych osobowych
 • Fundacja ImmoBooking nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim bez ich zgody, chyba że jest to wymagane przez przepisy prawa lub w ramach świadczenia usług związanych z platformą ImmoBooking.pl.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom trzecim, takim jak dostawcy usług technicznych, którzy wspierają funkcjonowanie platformy. W takich przypadkach, zapewniamy, że podmioty te przestrzegają odpowiednich standardów ochrony danych osobowych.
 1. Ochrona danych osobowych
 • Fundacja ImmoBooking stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.
 • W przypadku podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, podejmiemy odpowiednie działania w celu zabezpieczenia informacji i poinformowania odpowiednich organów.
 1. Prawa Użytkowników
 • Użytkownicy mają prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.